Obsah

září 2021

Rozpočet Dřínov

Nedaňové
0,74 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 163 950 Kč
Upravený rozpočet 220 920 Kč
Skutečné plnění 133 382 Kč
Plnění 60,38 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 92 050 124 700 89 973 72,15
Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 34 500 34 500 11 169 32,37
Příjmy z poskytování služeb a výrobků 16 400 37 700 25 578 67,85
Příjmy z pronájmu pozemků 15 000 15 000 877 5,85
Ostatní příjmy z pronájmu majetku 4 000 4 000 2 765 69,13
Příjmy z úroků 2 000 2 000 0 0,00
Příjmy z prodeje zboží 0 600 600 100,00
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0 2 420 2 420 100,00
Celkem 163 950 220 920 133 382 60,38
sestaveno ke dni 30. 9. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.