Obsah

Stočné bude účtováno od 1.9.2022, do této doby je provoz ČOV hrazen z obecního rozpočtu.

 

Výše stočného bude vycházet z  dle  vyhlášky č.120/2011 Sb.  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-120 

s využitím tzv. směrných čísel roční spotřeby.

 

Výše stočného za rok a osobu bude stanovena do 30.6.2022, očekávaná hodnota je 49,90 Kč/m3.