Obsah

září 2021

Rozpočet Dřínov

Daňové
25,56 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 5 255 748 Kč
Upravený rozpočet 5 567 731 Kč
Skutečné plnění 4 587 188 Kč
Plnění 82,39 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Daň z přidané hodnoty 2 320 000 2 320 000 1 963 500 84,63
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 1 200 000 1 192 900 618 490 51,85
Daň z příjmů práv. osob 693 000 993 000 991 510 99,85
Daň z nemovitých věcí 600 000 630 000 625 659 99,31
Poplatek za provoz systému KO 200 000 200 000 176 250 88,13
Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou 111 000 111 000 110 239 99,31
Daň z příjmů práv. osob za obce 70 000 38 083 29 640 77,83
Daň z hazardních her 25 000 31 000 30 946 99,83
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky 17 748 32 748 30 954 94,52
Poplatek ze psů 13 000 13 000 9 350 71,92
Správní poplatky 6 000 6 000 650 10,83
Celkem 5 255 748 5 567 731 4 587 188 82,39
sestaveno ke dni 30. 9. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.