Obsah

Platby na účty úřadu

Obec Dřínov dává na vědomí, že případné platby může povinný subjekt poukázat na níže uvedené číslo účtů. Případně uhradit platby v úřední dny v hotovosti v sídle úřadu.

 

Bezhotovostní platby

  • Číslo účtu: 388162339/0800
  • bankovní spojení: Česká spořitelna , a.s. Slaný
     

Platby v hotovosti

Platby v hotovosti je možné složit v sídle obecního úřadu kdykoliv v úředních dnech a mimo úřední dny od 8:00 do 14:30 hodin (pondělí - pátek).
 

Poplatky

Úřad obce informuje o poplatcích pro povinné subjekty ve správním obvodu obce
 

  • poplatky za odpad
  • poplatky ze psů
  • poplatky ze vstupného
  • poplatky za užívání veřejného prostranství
  • poplatky za nájem hrobového místa