Obsah

Organizační struktura úřadu

Činnost úřadu  obce je zajišťována prostřednictvím agendy starostky obce 

Starosta

Místostarosta       

Zastupitelstvo

Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v ....... roku .................:

Seznam zastupitelů: .

    

     

 

Složení výborů a komisí

  • Ostatní komise nezbytné pro fungování obce - zřízených dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.                                                                                 

Výbory

Kontrolní výbor

  • předseda :              

 

  • členové kontrolního výboru:

Finanční výbor

  • předseda:
  • členové finančního výboru:

Komise

Kulturní komise

  • předseda:               

 

  • členové kulturní komise: