Obsah

Rozpočet Dřínov

Veřejná správa
3,09 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 2 000 400 Kč
Upravený rozpočet 2 085 320 Kč
Skutečné čerpání 823 184 Kč
Čerpání 39,48 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
1 343 100 1 386 261 501 777 36,20
649 300 649 300 356 948 54,97
38 000 38 000 1 636 4,31
0 1 759 1 759 100,00
-30 000 10 000 -38 936 -389,36
Celkem 2 000 400 2 085 320 823 184 39,48
sestaveno ke dni 30. 9. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.