Obsah

září 2021

Rozpočet Dřínov

Průmysl a stavebnictví Pododdíl Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
81,98 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 37 400 000 Kč
Upravený rozpočet 37 400 000 Kč
Skutečné čerpání 21 826 978 Kč
Čerpání 58,36 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly 37 400 000 37 400 000 21 826 978 58,36
Celkem 37 400 000 37 400 000 21 826 978 58,36
sestaveno ke dni 30. 9. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.