Obsah

září 2021

Rozpočet Dřínov

Průmysl a stavebnictví Pododdíl Pitná voda
9,31 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 3 865 000 Kč
Upravený rozpočet 3 885 000 Kč
Skutečné čerpání 2 478 812 Kč
Čerpání 63,80 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Pitná voda 3 865 000 3 885 000 2 478 812 63,80
Celkem 3 865 000 3 885 000 2 478 812 63,80
sestaveno ke dni 30. 9. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.