Obsah

září 2021

Rozpočet Dřínov

Kultura Pododdíl Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků
0,23 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 198 000 Kč
Upravený rozpočet 198 000 Kč
Skutečné čerpání 62 181 Kč
Čerpání 31,40 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků 198 000 198 000 62 181 31,40
Celkem 198 000 198 000 62 181 31,40
sestaveno ke dni 30. 9. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.