Obsah

září 2021

Rozpočet Dřínov

Kultura Pododdíl Sdělovací prostředky
0,00 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 600 Kč
Upravený rozpočet 600 Kč
Skutečné čerpání 0 Kč
Čerpání 0,00 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Rozhlas a televize 600 600 0 0,00
Celkem 600 600 0 0,00
sestaveno ke dni 30. 9. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.