Obsah

září 2021

Rozpočet Dřínov

Kultura Pododdíl Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí
0,01 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 0 Kč
Upravený rozpočet 3 500 Kč
Skutečné čerpání 3 500 Kč
Čerpání 100,00 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult... 0 3 500 3 500 100,00
Celkem 0 3 500 3 500 100,00
sestaveno ke dni 30. 9. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.