Obsah

září 2021

Rozpočet Dřínov

Doprava Pododdíl Pozemní komunikace
0,34 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 152 000 Kč
Upravený rozpočet 152 000 Kč
Skutečné čerpání 89 330 Kč
Čerpání 58,77 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Ost. záležitosti pozemních komunikací 130 000 130 000 84 700 65,15
Silnice 22 000 22 000 4 630 21,05
Celkem 152 000 152 000 89 330 58,77
sestaveno ke dni 30. 9. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.