Obsah

září 2021

Rozpočet Dřínov

Finanční transfery
71,91 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 30 542 302 Kč
Upravený rozpočet 30 771 070 Kč
Skutečné plnění 12 904 772 Kč
Plnění 41,94 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Inv.př. transfery ze státních fondů 25 427 785 25 427 785 9 090 075 35,75
Ost. př. transfery ze státního rozpočtu 3 500 000 3 492 226 3 492 226 100,00
Inv. př. transfery od krajů 1 282 319 1 282 319 0 0,00
Ost. NI př.transfer. ze státního rozp. 114 000 252 142 169 690 67,30
NI. př. transf. ze stát. fondů 113 398 113 398 0 0,00
NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv 73 800 75 900 56 925 75,00
NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp. 31 000 127 300 95 856 75,30
Celkem 30 542 302 30 771 070 12 904 772 41,94
sestaveno ke dni 30. 9. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.