Obsah

2019

V tomto roce se nám povedlo společně s obcí Královice dokončit projekt Obnova historické cesty do Královic -  cesty přes "Bílou". Po vytýčení její skutečné polohy a zpěvnění asfaltovým recyklátem byly vysazeny hrušně podél celé cesty. V katastru Královic byla navíc vyseta malá louka. Součástí tohoto projektu bylo také vysazení deseti javorů podél cesty pod kovárnou. Plánujeme zde umístit i lavičky pro pocestné.

Realizace projektu byla financována z části z podpory Středočeského kraje - Středočeského fondu obnovy venkova a dále z dotace OPŽP, kterou získala obec Královice.

Dalším projektem tohoto roku byla Revitalizace sídelní zeleně, díky kterému jsme vytvořili příjemné posezení v hruškovém sadu, umístili houpací sítě tamtéž a také před hřbitovem. Vysadilo se několik stromů, jak ovocných (třešně v sadu), tak okrasných (lípy na ha kolem hřbitova, javory na cestě k Břečce). Vznikly také záhonky před školkou.

 

CELKEM JSME V TOMTO ROCE ZÍSKALI NA OBA PROJEKTY DOTACI VE VÝŠI  1 098 481 Kč

 

2020

Obec Dřínov v roce 2020 začala reliazovat dva projekty - Rekonstrukce MŠ a Cyklostezku z Drchkova do Bakova. Oba projekty jsou financované z IROPu. Spoluúčast obce je 5% z celkových způsobilých nákladů, 95% bude hrazeno z IROPu v rámci výzvy Místní akční skupiny Přemyslovské střední Čechy. 

V rámci projektu Rekonstrukce MŠ Dřínov č.p. 1  bude zdemolována část budovy sloužící jako hygienické zázemí, administrativní zázemí a skladové prostory. Na jejím místě, ale na větším půdorysu bude vybudovanáno nové hygienické zázemí pro děti, personál, kancelář a sklad. Nově také vznikne sklep, kde budou uskladněny pomůcky a hračky pro venkovní pobyt dětí.

Touto změnou dojde k navýšení počtu dětí, které mohou navštěvovat naši školku. Budeme mít tedy místo jedné třídy dvě. 

Stavba začala v dubnu 2020, předpokládaný konec a kolaudace je v první polovina srpna 2020. Počítáme se tím, že od září 2020 bude probíhat výuka v nových prostorách bez omezení.

DOTACE NA REKONSTRUKCI MŠ POSKYTNUTÁ MMR/IROP JE     3 780  151Kč

 

Projekt cyklostezky s názven Dřínov, cyklostezka Bakovský potok, úsek 2.1 je realizován v květnu a červnu 2020. Vznikne nová aslfaltová cyklostezka spojující Drchkov a Bakov. Stavba je rozdělena na dvě etapy. První z nich je již téměř hotová a začíná v Drchkově za pozemkem ČOV a pokračuje do Bakova, kde navazuje na místní komunikaci. Druhá etapa bude realizována až po stavbě kanalizace a ČOV, ukončení etapy očekáváme v roce 202.

DOTACE NA STAVBU CYKLOSTEZKY POSKYTNUTÁ MMR/IROP JE  4 616 488 Kč

 

plakát a3 CRR.pdf (72.8 kB)