Navigace

Obsah

Adventní koncerty v kostele sv. Lukáše

Letos proběhly dva adventní koncerty.
První adventní koncert byl ve znamení dětí, konkrétně dětí ze Základní školy ve Zlonicích a Základní umělecké školy Slaný - pobočka Zlonice. Děkujeme všem včetně učitelského sboru za dojemné chvilky.
Druhý adventní koncert byl pojat jako varhanní. Na varhany hrál pan Jan Suchomel. Děkujeme.