Navigace

Obsah

Odpadové hospodářství

Rádi bychom vás informovali o nové vyhlášce č.2/2016 o poplatcích za odpady.

Obecně platí:

 

Termíny svozu tříděného odpadu:

Papír: liché úterý

Plasty: každé pondělí

Tetrapaky: 1x za měsíc

BIO: liché pátky

Hliník: 1x za měsíc

Kuchyňský olej: 1x za měsíc

Typy odpadu a forma likvidace

Komunální odpad:

Pro odložení běžného komunálního odpadu používáme popelnice, které vlastní každá domácnost. Pokud zjistíte, že vám popelnice nestačí, můžete použít velké sídlíštní kontejnery umístěné u hřbitova.

Pokud máte zájem třídit bioodpad ze svých zahrad, máte možnost si zdarma vyzvednout "hnědou popelnici", v kanceláři OÚ zakoupit známku a můžete jednou za 14 dní vždy v pátek popelnici vyvézt před dům.

 

Tříděný odpad:

Mezi tříděné složky odpadu, které můžete v naší obci odevzdat, patří plast, papír, sklo, obaly tetrapack, hliník a kuchyňský olej. Sběrná hnízda jsou umístěna ve Dřínově u autobusové zastávky, u hasičské zbrojnice a pod hřištěm, v Drchkově na návsi.  Dále zde můžete odevzdat menší množství biodpadu ze zahrádek. Nádoby jsou označené, snadno se vyznáte. Nově umístěné kontejnery na hliník a kuchyňský olej jsou umístěny ve sběrném dvoře u hasičské zbrojnice.

 

Ostatní odpad /Mobilní svoz

Velkoobjemový a  nebezpečný odpad se sváží v předem oznámených termínech 2 x ročně.

Velkoobjemový odpad - probíhá svoz přímo od domů, odpad stačí jednoduše vynést před váš dům.

Nebezpečný odpad -  pro tento druh odpadu platí zvláštní pravidla, proto je třeba odevzdate jej přímo svozové firmě. Kontejner s obsluhou je přistaven na návsích Dřínova a Drchkova. O přesném čase svozu budete včas informování.

 

JORDÁN - zelený odpad, větve ze stromů rozřezané na menší kusy (ne celé větve) z důvodu skladnosti,

.  elektroodpad (drobný i velký),otevřeno každou sobotu od 14:00 hodin do 16:00 hodin.