Obsah

Kotlíková dotace

Obec Dřínov poskytuje obyvatelům jendnorázovou dotaci  ve výši 20 000 Kč na pořízení automatického kotle na tuhá paliva nebo na instalaci solárních panelů na ohřev TUV.

Co k vyřízení potřebujete:

  • naistalovaný automatický kotel, solární systém na ohřev TUV nebo obojí
  • vyplněnou žádost o dotaci
  • uzavřenou smlouvu o poskytnutí dotace s Obcí Dřínov

 

Program "Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v obci Dřínov, podpora instalace solárních systému na ohřev TUV"

Žádost o dotaci na kotel a solární systém

 

Dotace na podporu sportovních a kulturních aktivit

Obec Dřínov poskytuje neinvestiční dotaci na pořádání nejrůznějších sportovních a kulturních ativit a dále i na ekologicky a společensky prospěčné aktivity.

Žádosti o dotaci se podávají dvakrát ročně, vždy k 31.3. a 30.9.

Zásady a pravidla pro poskytování dotací na pořádání sportovních a kulturních akcí 09_2018

Žádost o dotaci na sportovní a kulturní aktivity