Navigace

Obsah

Kotlíková dotace

Obec Dřínov poskytuje obyvatelům jendnorázovou dotaci  ve výši 20 000 Kč na pořízení automatického kotle na tuhá paliva nebo na instalaci solárních panelů na ohřev TUV.

Co k vyřízení potřebujete:

 

Program "Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v obci Dřínov, podpora instalace solárních systému na ohřev TUV"

Žádost o dotaci na kotel a solární systém

 

Dotace na podporu sportovních a kulturních aktivit

Obec Dřínov poskytuje neinvestiční dotaci na pořádání nejrůznějších sportovních a kulturních ativit a dále i na ekologicky a společensky prospěčné aktivity.

Žádosti o dotaci se podávají dvakrát ročně, vždy k 31.3. a 30.9.

Zásady a pravidla pro poskytování dotací na pořádání sportovních a kulturních akcí 09_2018

Žádost o dotaci na sportovní a kulturní aktivity